BIBLIA

Vítame Vás pri prezeraní Božieho Slova. Celý prehliadač pozostáva z troch sekcií: Starý zákon, Nový zákon a Konkordancia.

Starý zákon

V súčasnosti máme Starý zákon spracovaný v prekladoch: Roháčkov, Evanjelický, český Kralický, anglický King James a nemecký Elberfelder. Pripravujeme spracovanie niektorých ďalších prekladov, vrátane Nového Zákona (napr. niektoré ďalšie anglické preklady a pod.). Pripravujeme tiež spracovanie hebrejského originálu, a textu zo spolku Sv. Vojtecha.

Nový zákon

Nový zákon máme k dispozícii v prekladoch: Roháčkov, Evanjelický, Katolícky podľa Novej Vulgáty, Český ekumenický, Český Kralický, Anglický King James, Nemecký Elberfelder, grécky originál.

Konkordancia

Konkordancia umožňuje vyhľadávanie veršov (v rámci jedného prekladu) podľa jednotlivých slov alebo kombinácie slov s použitím logických operátorov and, or alebo and not s možnosťou použitia zátvoriek. Taktiež je možné použiť pravostranné krátenie - znak $. Vyhľadávanú frázu je nutné zapísať bez diakritiky. Pritom nezáleží na malých a veľkých písmenách. Takže celá fráza môže vyzerať napr.: lask$ and nadej. To znamená, že systém vyhľadá všetky verše, v ktorých sa vyskytuje slovo začínajúce na "lásk" (láska, láskou atď.) a súčasne slovo "nádej". V prípade vyhľadávania v gréckom texte, vyhľadávanú frázu je potrebné zapísať v transliterovanej forme (latinke).

PRIPRAVUJEME - Súčasný vzhľad tejto stránky nebol menený už niekoľko rokov a technológie internetových prehliadačov medzitým pokročili, v roku 2002 bol pripravovaný nový design internetovej Biblie. Vývoj novej Biblie sa však musel z vážnych dôvodov zastaviť, no veríme, že sa na túto aktivitu podarí v najbližšej dobe nadviazať (ešte chýba konkordancia). Posledná verzia novej Biblie je na adrese http://www.ceit.sk/biblia/biblia.htm. Zároveň ostane zachovaná aj pôvodná verzia z roku 1997 na adrese http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm kvôli kompatibilite so staršími prehliadačmi. Avšak ďalej sa bude vyvíjať už iba verzia novej Biblie (pridávanie ďalších prekladov, viacjazyčné menu, vytvorenie diskusnej skupiny, kniha návštev, linky na ďalšie stránky a pod.). Keďže celý vývoj novej verzie prebieha nezištne a z vlastných zdrojov (finančných aj časových), takže ďakujeme za trpezlivosť. Akékoľvek podnety, pripomienky a modlitby sú vítané.

Spracovanie bázy dát pre Internet:
Centre of Eco-Information & Terminology
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovakia
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Copyright © 1998-2003, Marek Šmihla, CEIT, NIPSOFT

Posledná aktualizácia tejto verzie: 25. 4. 2002