hlavicka seda
hlavicka seda prava

Riešenia pre knižnice:
Cenník PROFLIB - ceny nezávisia od veľkosti fondu knižnice


Základné moduly pre verejné knižnice - server:
katalogizácia (rešeršovanie pre knihovníkov)
19.000,-
výpozičky
9.000,-
akvizícia a správa periodík 
12.500,-
akvizícia dokumentov
13.500,-
wwwopac - rešeršovanie pre používateľov
10.000,-
wwwopac - internet  
14.000,-
(resp. 4.000,-)
wwwopac ďalší fond (napr. periodiká)
 5.000,-
wwwopac - úpravy na mieru
 5-12.000,-

Klient - na každý počítač 2.000,- + 10% z každého modulu,
do ktorého sa z daného počítača zapisuje

Doplnkové moduly a služby:
štatistiky fondu a výpožičiek 
9.000,-
revízia fondu
9-17.000,-
pripojenie dokumentov (plné texty, multimédia)
10.000,-
pridanie ďalšieho formulára na katalogizáciu 
špeciálneho dokumentu
3.000,-
pridanie ďalšieho výstupneho formátu pre tlač
1.000,-
programovanie špeciálnych výstupov
3.000,-
predplatená podpora 10 hod
7.000,-


Pre malé knižnice do 5000 kníh
Proflib Štart
7.770,-

Normy a terminológia:
Cenník platný od 1.4.2006 - uvedené ceny sú bez DPH 19%.