hlavicka seda
hlavicka seda prava

Hosting katalógov a on-line zálohovanie dát

Presuňte vaše náklady na nás

Objednaním služby webhosting zabezpečíte online prezentáciu knižničného katalógu vašej knižnice a zároveň ušetríte náklady. Prostriedky, ktoré by ste inak spotrebovali na nákup hardvéru, jeho prevádzku a správu, môžete teraz použiť na rozvoj knižnice.

Hostingom katalógu vašej knižnice získate:

 • pravidelnú aktualizáciu dát z katalógu a ďalších databáz do online prezentácie,
 • základný vzhľad web prezentácie katalógu,
 • vyššia bezpečnosť dát knižnice,
 • zálohovanie dát knižnice na serveri firmy Ceit,
 • ušetríte za prevádzku IP adresy (cca 3-4 € mesačne),
 • ušetríte prevádzkové náklady na server (mes. náklady na el. energiu až cca 10,- €),
 • nemusíte zabezpečovať správu serveru, odpadnú prípadné investície do hardvéru,
 • bezplatné poradenstvo pri príprave webkatalógu a konzultácie, pomoc pri práci s knihovníckym systémom
 • to všetko za minimálnu cenu, bez ďalších poplatkov
 • samostanú službu on-line zálohovania dát (bez webkatalógu) ponúkame za polovičnú cenu

Zvýhodnená ponuka pre školské knižnice

Pre školské knižnice odporúčame aj ako úspornú alternatívu - nemusíte si zakúpiť licenciu na webkatalóg

Mesačná platba pri platbe na:

Cena (za mesiac)

Celková suma

rok dopredu (12 mes.) € 7,00 € 84,00
polrok dopredu (6 mes.) € 10,00 € 60,00

Ponuka pre verejné, akademické a odborné knižnice

Mesačná platba pri platbe na:

Cena (za mesiac)

Celková suma

rok dopredu (12 mes.) € 10,58 € 127,00
polrok dopredu (6 mes.) € 15,00 € 90,00
Ceny pre iné organizácie a špecifické riešenia (napr. multimediálne zbierky a pod.) sú stanovené individuálne.

Ponuka doplnkových služieb:

 • redizajn katalógu podľa vzhľadu existujúcej webstránky knižnice
 • úpravy na mieru