hlavicka seda
hlavicka seda prava

Služby pre systém MaSK

V roku 2004 firma CEIT zvíťazila vo verejnej súťaži vyhlásenej Slovenskou národnou knižnicou (SNK) na dodávku softvéru pre malé a stredné knižnice (MaSK). Systém bol vytvorený na mieru podľa požiadaviek SNK. Každoročne sa realizujú upgrady systému a pridávajú nové moduly a funkcie na základe skúseností používateľov. Cenovú politiku, distribúciu a základnú podporu systému zabezpečuje SNK. ( www.snk.sk ).

Technická charakteristika systému:

 • Systém riadenia bázy dát: ISIS/SQUARE
 • Dátová štruktúra: MARC21
 • Architektúra: klient/server
 • Platforma: OS Windows

Štandardné moduly:

 • Katalogizácia a retrokatalogizácia
 • OPAC
 • Periodiká
 • Výpožičný systém
 • On-line katalóg

Doplnkové moduly a služby firmy CEIT:

 • konverzia dát z iných systémov do MaSK
 • rozšírenie katalogizácie MaSK o ďalšie typy dokumentov, návrh špeciálnych dokumentov, prispôsobenie vyhľadávania podľa požiadaviek
 • rozšírenie systému MaSK pracujúceho vo v sieti o data mirroring (zálohovanie, bezpečnosť dát, zrýchlenie prevádzky)
 • rozšírenie o ďalšie moduly - akvizícia periodík, evidencia špeciálnych dokumentov, OPAC pre používateľov, webkatalóg na mieru podľa požiadaviek
 • vystavenie lokálnych katalógov knižníc na internete (hosting katalógu) s online aktualizáciou dát
 • konverzie dát z LIBRISu a iných systémov a prispôsobenie MaSK
 • technickú podpora MaSK
 • a ďalšie...