hlavicka seda
hlavicka seda prava

Anglicko-nemecko-slovenský slovník užitočných obchodných výrazov

Slovník je urcený študentom denného i externého štúdia manažérskeho a ekonomického zamerania ako aj pracovníkom firiem, bánk a dalších hospodárskych organizácií.
1050 hesiel usporiadaných podla abecedy obsahuje najpoužívanejšie výrazy z oblasti hospodárskej anglictiny, nemciny a slovenciny. Slovník obsahuje aktuálnu slovnú zásobu z manažmentu, personálneho manažmentu, marketingu, financníctva, bankovníctva, burzovníctva, poistovníctva, danovníctva, informatiky, z oblasti podnikovej ekonomiky a národného hospodárstva. Publikáciu doplnajú odborné termíny z práva a politiky, ktoré výraznou mierou ovplyvnujú oblast obchodu.
obálka
slovník obal
ukážka programu
ukážka programu

online objednávka