hlavicka seda
hlavicka seda prava

Správa Informačných Systémov

UPOZORNENIE: Vážený návštevník. Stránka na ktorej sa nachádzate bola presunutá. Pri budúcej návšteve použite, prosím, nasledujúcu linku.

  • Správcovské práce na PC a sieťach [LAN, WiFi] (modernizácia, údržba, oprava, vylaďovanie systémov, ...)
  • Správa internetových serverov Windows, Linux (FTP, mail server, samba, www, db admin, firewall, NAT, ...)
  • Poradenské služby a konzultácie
  • Audity
  • Počítačová bezpečnosť
  • User management
  • Počítačové kurzy a inštruktáže
  • Automatické a manuálne zálohovanie dát