hlavicka seda
hlavicka seda prava

História

Stručný prehlad udalostí za obdobie 1992 - 2007:

1992 Vznik spoločnosti. Konverzie zo sálových počítačov. Riešenia na mieru.
1994 Vstup na zahraničný trh. Riešenia na mieru zamerané na viacjazyčné spracovanie dát. Prvé knihovnícke aplikácie. Moduly ADEM, IRIS
1996 Uvedenie produktu: Vodohospodárske normy (cd, web). Návrh databázového systému DANIS pre medzinárodné povodie Dunaja (kontrakt UNDP New York).
1997 Návrh a implementácia Agrokatalógu pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR (prvý unifikovaný rezortný súborný katalóg na internete v SR). Prvý dynamický webkatalóg WEBIS NT
1998 Návrh a implementácia medzinárodnej bázy dát WATERCAL pre UNESCO/IHP (Medzinárodný hydrologický program). Návrh a tlač viacjazyčného vodohospodárskeho slovníka (8172 termínov v ang., slov., maď. A rus. ).
1999 Uvedenie produktu: Knižničný softvér PROFLIB.
2002-2003 Účasť v projekte EÚ - Leonardo. CEIT ako subdodávateľ databázového a aplikačného riešenia pre návrh a implementáciu viacjazyčnej terminologickej bázy dát v ekologii.
2004 Víťaz tendra Slovenskej národnej knižnice na dodávku softvéru pre Malé a stredné knižnice (MaSK).
2005 Rozšírenie ponuky o nové produkty a platformy, vývoj knihovníckeho systému Proflib M21.