hlavicka seda
hlavicka seda prava

Kontakt

Sídlo a korešpondečná adresa:

CEIT s.r.o.
Biskupická 1
821 06 Bratislava 214

Telefonický kontakt:

Telefón: 02/45523320

0903 454 010
Informácie o produktoch a technický hotline: 0903 454 010

Internet:

E-mail:
URL: http://www.ceit.sk/