Vitajte v CEITe

CEIT - Centrum eko-informácií a terminológie, Bratislava
Since 1992
Naším poslaním je poskytovanie odbornej pomoci pre knižnice a informačné inštitúcie
prostredníctvom vývoja vlastného softvéru.

Ponuka

Knižničný systém ProfLIB

komplexný knižničný systém, navrhnutý a rozvíjaný na základe skúseností a spolupráce viacerých generácií knihovníkov a informačných špecialistov. Pre svoju jednoduchú obsluhu, cenovú prístupnosť a špecializovanosť sa stal obľúbeným vo všetkých typoch knižníc. Systém sa dá prispôsobiť potrebám a požiadavkám každej knižnice bez ohľadu na veľkosť fondu a zameranie, s postupným rozšírením služieb. Program nevyžaduje znalosť knihovníckych pravidiel, štandardov ani predošlé skúsenosti s prácou v knižnici, umožňuje pomerne rýchlo a efektívne zrealizovať povinné evidencie, pričom všetky zapísané údaje a dáta sú k dispozícii, ukladané na pracovnej stanici s mirrovaním (zálohovaním) na serveri a na cloude.

Evidencia publikačnej činnosti ProfEPC

Systém Evidencie publikačnej činnosti ProfEPC nadväzuje na mnohoročné skúsenosti nadobudnuté pri vývoji informačných systémov v akademických knižniciach a výskumných ústavoch. Pôvodne (od r. 2003) vychádzal z metodiky profesora Štefana Kimličku, s postupným implementovaním Smerníc MŠ, Zákonov o vysokých školách, vrátane novej Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. MŠVVaŠ. Umožňuje kompatibilitu so systémom CREPC2 na úrovni dát (sťahovanie prostredníctvom OAI protokolu), evidenciu prác, autorít, ohlasov, kódovníkov pracovísk a kategórií, generovanie viacerých typov výstupov a štatistík. Dáta spracované v Profepc sú využiteľné v ďalších lokálnych systémoch školy.

Proflib ŠTART

kompletný knižničný systém, obsahujúci základné moduly: katalogizácia, akvizícia, výpožičný systém, základná revízia fondu, je vhodným štartom každej začínajúcej knižnice. Vhodný najmä pre obecné, školské, ale aj špeciálne a firemné knižnice.

Služby

Pripravujeme aktualizované popisy služieb, systémov, cenníky
Radi zodpovieme Vaše otázky, pripomienky, poradíme, alebo pripravíme návrh systému a cenovú ponuku špeciálne pre Vašu informačnú inštitúciu.

Ponuka pre školy

ProfLIB ŠTART pre školské knižnice

Knižničný systém úpravený špeciálne pre všetky typy školských knižníc, pozrite samostatnú stránku:

Proflib ŠTART - Učebnice

Nový samostatný modul Učebnice, ktorý spolupracuje s knižničným systémom, údaje o učebniciach a požičiavaní ukladá do samostatnej databázy, nezávisle od evidencií knižnice. Súčasťou je: Evidencia učebníc, akvizícia, požičiavanie, revízia fondu učebníc, vyraďovanie.

Referencie

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi privítame Vašu spätnú väzbu, námety, pripomienky alebo otázky...