hlavicka seda
hlavicka seda prava

Základné služby
  1. Hosting katalógov a zálohovanie dát na serveri CEIT
  2. návrh riešenia, inštalácia a konfigurácia web servera u zákazníka.
  3. Konverzie dát:
    • konverzie z rôznych systémov (máme dobré skúsenosti s konverziami dát zo systémov LIBRIS, TinLIB, Rapid Library, FoxPro, Smartlib...) do štandardného formátu ISO 2709
    • medzi formátmi MARC21, UNIMARC, IKIS, MAKS, prípadne iné formáty
    • z rôznych systémov do systému Proflib, MaSK, kompatibilita s dátami SNK
    • konverzie v rámci systému ISIS, WINISIS, wwwisis, v ľubovoľnom formáte dát
  4. Návrh a realizácia informačných systémov na mieru, www dynamických stránok
  5. Tlač štítkov s čiarovým kódom
  6. Ďalšie služby - dodávka hardvéru a sieťovej infraštruktúry